Друк

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації

.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

земельної ділянки площею – 1,2379га за адресою Орепівська сільська рада Новоград-Волинського району Житомирської області для зміни цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства (код 01.03) на - для ведення підсобного сільського господарства (код 01.04),

повідомляє про завершення розроблення детального плану
території земельної ділянки площею – 1,2379га за адресою Орепівська сільська рада Новоград-Волинського району Житомирської області для зміни цільового признпчення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства (код 01.03) на - для ведення підсобного сільського господарства (код 01.04),
та початок процедури проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів.

При проектуванні враховані вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92** " Планування і забудова міських і сільських поселень", ДБН Б.1.1-14:2012 " Склад та зміст детального плану території» та Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (наказ №173 від 19.06.96).

Детальний план території розробляється з метою визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами, визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок.

Детальним планом передбачено:
- схема розташування території у планувальній структурі району;
- план існуючого використання території;
- схема планувальних обмежень;
- генеральний план ділянки;
- схема організації руху та пішоходів;
- план організації рельєфу.

Основні показники детального плану:

Номерп/п

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

1

Площа ділянки в межах відведення,

 

кв.м.м/га

 

 

12379/1,2379

 

 

 

2

Площа забудови

кв.м

1818

3

Площа твердого покриття

кв.м

2000

4

Площа озеленення

кв.м

8561

5

Відсоток озеленення

%

69,16

 

Замовник детального плану – Новоград-Волинська районна державна
адміністрація
Розробник детального плану – Архітектурно-проектна організація пп «Домобуд - ВС»;
Ознайомитися з проектом детального плану можна в приміщенні Орепівської сільської ради (с.Орепи, приміщення сільської ради) та відділі містобудування, архітектури та будівництва районної державної адміністрації (м.Новоград-Волинський, вул. Шевченко,16, ІІІ поверх каб.75) протягом місяця з дати виходу даного повідомлення (до 01.11.2017року).;
Відповідальний за організацію розгляду – землевпорядник сільської ради
Пропозиції до детального плану просимо сільській раді та відділу містобудування, архітектури та будівництва подавати у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом та обґрунтуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил до 01.11.2017року.