Друк

Управління Держпраці інформує: фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства

.

Відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:
* фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудових відносин, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час та виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків, передбачено штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат, встановлених на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєне порушення (на сьогоднішній день - 41340 грн.);
* порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – 3 мінімальні зарплати (4134 грн.);
* за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (виплата заробітної плати в розмірі, меншому за мінімальний, за повністю відпрацьований робочий час, оплата праці за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час, оплата щорічних відпусток) – 10 мінімальних зарплат за кожного працівника (13780 грн.)
* за порушення інших вимог трудового законодавства – 1 мінімальна зарплата (1378 грн.).
Штрафи, зазначені в ч.2 ст. 265 КЗпП України, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.
Крім фінансової відповідальності, роботодавці несуть також адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства про працю:
* порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами-підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), а також інші порушення вимог законодавства про працю – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1710 грн.);
* фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 грн. до 17000 грн.);
* невиконання законних вимог посадових осіб Держпраці щодо усунення
порушень законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне
страхування або створення перешкод для діяльності цього органу - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності від п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 грн. до 1700 грн.);
Крім фінансової та адміністративної, законодавство України передбачає також кримінальну відповідальність за порушення трудового законодавства:
* грубе порушення законодавства про працю – незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю - караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34000 до 51000 грн.)
* безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності - карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17000 грн.).

Головний державний інспектор

Т. Захарова