Друк

Семінар-практикум учителів музичного мистецтва

.

«О, музико! Чарівних звуків ти ріка безмежна,
Душі людської казка безсловесна».

Одним із завдань реформування освіти, поставленим у державній національній програмі "Освіта. Україна ХХІ століття", є широке запровадження в навчально-виховній роботі нових педагогічних інформаційних технологій.

Сьогодні в музичній освіті відбувається активний пошук нових педагогічних методик, адже музичне мистецтво відкривається перед дитиною як процес становлення художнього образу через різні форми художнього втілення (літературні, музичні, образотворчі). Урок музичного мистецтва стає не просто уроком розвитку сенсорних музичних здібностей, а уроком мистецтва, коли розвиваються всі психічні процеси: сприйняття, мислення, пам'ять, увага й, зокрема, музичні здібності: тембровий слух, відчуття ритму, музичне мислення і т.д.

«Використання комп'ютерних технологій на уроках музичного мистецтва – крок до оновлення й активізації навчально-виховного процесу» за такою темою було проведено семінар-практикум учителів музичного мистецтва на базі Киківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
За давнім українським звичаєм учасників названого заходу привітно з хлібом-сіллю зустріли учні та дирекція школи. 

Директор школи Микола Дмитрович Процюк познайомив присутніх з історією та основними досягненнями і традиціями школи. 

Електронну презентацію з питання використання сучасних ІКТ в навчально-виховному процесі педагогами школи як в урочний так і позаурочний час до уваги учасників семінару-практикуму представила заступник директора з навчально-виховної роботи Любов Іванівна Желєзняк. 

На свій відкритий урок у 4 класі запросила Валентина Сергіївна Марчук, учитель музичного мистецтва (вища кваліфікаційна категорія, педагогічне звання «Старший вчитель»).

Атмосфера творчості, зацікавленості, самобутності та сучасності оповила учнів та присутніх на уроці вчителів-колег. Лаконічні розповіді Валентини Сергіївни про українські музичні інструменти тісно перепліталися з відповідями на запитання вчителя, піснями про них у виконанні учнів класу та озвученими відео слайдами. Ритмічно й злагоджено прозвучав твір у виконанні дитячого шумового оркестру з використанням таких інструментів як бубни, маракаси, трикутники тощо. 

Потужним акордом наполегливої праці всіх учасників навчально-виховного процесу став позакласний захід «Унісон трьох мистецтв». Він у повній мірі продемонстрував творчі нахили як учнів так і вчителів школи. 

На засіданні круглого столу «Використання інформаційних технологій в освітньому процесі» учасники семінару-практикуму обговорили питання ефективності використання сучасних комп'ютерних технологій на уроках музичного мистецтва та опрацювали цікаві матеріали, які представили колеги, вчителі музичного мистецтва Морозов Олександр Анатолійович (Слободороманівська гімназія) і Ганношин Микола Петрович (Курчицькогутянська ЗОШ І-ІІ ступенів). (фото)

Підводячи роботу семінару-практикуму заступник завідуючої РМЦ Катерина Миколаївна Костюк підкреслила, що двадцять перше століття - це століття інформаційних технологій, які сьогодні активно проникають в різні сфери життя. Використання інформаційних технологій в освітньому процесі дає вчителеві великі можливості під час проведення уроку, робить урок більш цікавішим, незабутнім, наочним, дозволяє по-новому використовувати текстову, звукову, й відеоінформаційну його частину, збагачує методичні можливості уроку музичного мистецтва, надають йому сучасний рівень. (фото)
Катерина Миколаївна звернула увагу на те, що завдячуючи впровадженню інтерактивних технологій, з'являється можливість на високому рівні проводити «нестандартні» уроки. Якщо послідовно й систематично використовувати на уроках музичного мистецтва комп'ютерні технології, стає легше контролювати творчий розвиток учнів, формувати спеціалізовані знання в процесі навчання й виховання особистості в музиці, реалізувати можливості сучасних засобів навчання. Використання комп'ютерних та інформаційних технологій є необхідним інструментом для сучасного уроку музичного мистецтва, а також важливим кроком до виховання гармонійної особистості ХХІ століття.

Нехай же музика звучить....
Вона – саме життя, що жити всім велить!
Вона – надія й щастя мить!

joomlamodniyportal.ru