Login

Друк

Інструкція щодо поводження з відходами

 Інструкція щодо поводження з відходами

(На виконання наказу МОЗ України «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами»
від 08.06.2015 № 325)

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Медичні відходи — відходи, що утворюються внаслідок медичного обслуговування у закладах, які в установленому порядку отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (крім підприємств з виробництва фармацевтичної продукції та медичних відходів, що утворюються у побуті).

1.2. Знезараження (дезінфекція) — сукупність методів (фізичних чи хімічних), спрямованих на знищення патогенних та умовно патогенних збудників у приміщеннях, обладнанні, інструментах, матеріалах, речовинах та у відходах.

1.3. Небезпека відходів — фізичні, хімічні, біологічні та інші властивості відходів, що створюють або можуть створити небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини.

II. КАТЕГОРІЇ ВІДХОДІВ

2.1. Медичні відходи поділяють на такі категорії:

категорія А — епідемічно безпечні медичні відходи;

категорія В — епідемічно небезпечні медичні відходи;

категорія С — токсикологічно небезпечні медичні відходи;

категорія D — радіологічно небезпечні медичні відходи.

III. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
СИСТЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

3.1. Система поводження з відходами складається з таких етапів:

знезараження (дезінфекція) відходів на місцях у відділеннях;

збирання та сортування відходів;

маркування відходів;

транспортування і перенесення відходів у корпусні/міжкорпусні (накопичувальні) контейнери в межах закладу, де вони утворюються;

утилізація відходів (тих, що можуть підлягати утилізації).

3.2. Поводження з відходами у закладах охорони здоров’я має відбуватися відповідно до типової схеми поводження з відходами. Типова схема поводження з відходами має містити таку інформацію:

найменування структурного підрозділу закладу;

перелік відходів за категоріями, що утворюються у підрозділі;

місце (місця) збирання та тимчасового зберігання відходів у підрозділі;

транспортування відходів до місця (місць) збирання та тимчасового зберігання відходів у цілому по закладу;

вивезення (за графіком) відходів за категоріями до місць переробки, утилізації, знищення;

відповідальна посадова особа у підрозділі.

3.3. Збирають відходи якомога ближче до місць їх утворення в окремі промарковані ємкості, що можна візуально чітко розрізнити.

3.4. У місцях первинного утворення відходів мають бути запасні ємкості (пакети або контейнери) для збирання відходів.

3.5. Наповнені пакети або контейнери після первинного збирання герметизують, позначають біркою для маркування та переміщують до накопичувальних контейнерів, які можна закрити кришкою.

3.6. Систему маркування медичних відходів у кожному місці їх збирання складають відносно роздільного збирання та ідентифікації цих відходів, умовних позначень і знаків для маркування.

3.7. Пакет з відходами категорій В і С, що пройшов дезінфекцію, має містити маркування щодо категорії відходів, дати проведення дезінфекції, виду дезінфекції, відповідальної особи, що здійснювала дезінфекцію для медичних відходів.

3.8. Змішувати відходи різних категорій заборонено.

IV. ВИМОГИ ДО ВІДХОДІВ КАТЕГОРІЇ А

4.1. До відходів категорії А належать такі види відходів:

харчові відходи всіх відділень закладу;

відходи, що не мали контакту з біологічними рідинами пацієнтів;

побутові відходи (тверді, великогабаритні, ремонтні) всіх відділень закладу.

4.2. Збирають харчові відходи окремо від інших відходів в одноразові пакети, встановлені у приміщеннях харчоблоків, їдальнях і буфетах.

4.3. Тимчасово харчові відходи зберігають в окремих спеціальних контейнерах не більше 24 годин. Контейнери для харчових відходів миють та дезінфікують після кожного спорожнення.

4.4. Поводження з побутовими відходами здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

V. ВИМОГИ ДО ВІДХОДІВ КАТЕГОРІЇ В

5.1. До відходів категорії В належать інфіковані та потенційно інфіковані відходи, які мали контакт з біологічними середовищами інфікованого матеріалу:

використаний медичний інструмент (гострі предмети: голки, шприци, скальпелі та їх леза, предметні скельця, ампули, порожні пробірки, битий скляний посуд, вазофікси, пір’я, піпетки, ланцети тощо);

одноразові відпрацьовані матеріали, забруднені кров’ю або іншими біологічними рідинами: халати, шапочки, бахіли, маски, серветки, ватні кульки;

вироби медичного призначення одноразового використання;

органічні медичні відходи хворих (тканини, плацента, ембріони);

відходи, що утворилися в результаті діяльності медичних лабораторій (мікробіологічні культури і штами, що містять будь-які живі збудники хвороб, штучно вирощені у значних кількостях, живі вакцини, непридатні до використання, а також лабораторні чашки та обладнання для їх перенесення, залишки живильних середовищ, інокуляції, змішування мікробіологічних культур збудників інфекційних захворювань).

5.2. Відходи, визначені у пункті 5.1, підлягають обов’язковому знезараженню (дезінфекції) хімічними/фізичними методами.

5.3. При збиранні відходів категорії В заборонено:

руйнувати, розрізати медичні відходи, у тому числі використані системи для внутрішньовенних інфузій, з метою їх знезараження;

знімати голку зі шприца після його використання;

пересипати (перевантажувати), утрамбовувати неупаковані медичні відходи з однієї ємкості в іншу, окрім аварійних ситуацій;

здійснювати будь-які операції з відходами без рукавичок або необхідних засобів індивідуального захисту і спецодягу;

встановлювати одноразові та багаторазові ємкості для збору відходів на відстані менше одного метра від нагрівальних приладів.

Медичні відходи категорії В збирають у тверду (що не проколюється) упаковку (контейнери) або в одноразову м’яку (пакети).

5.4. Відходи категорії В збирають у місцях їх утворення впродовж робочої зміни. Контейнери для гострого інструментарію можна заповнювати протягом трьох діб.

5.5. Для збирання гострих предметів необхідно використовувати вологостійкі ємкості (контейнери), що не проколюються. Така ємкість має бути щільно закрита кришкою, щоб вона не могла розкритись випадково.

5.6. Контейнери з медичними відходами категорії В, отриманими з клінічних підрозділів, відносять до приміщення для збирання відходів або до приміщення для тимчасового зберігання відходів.

5.7. Контейнери для зберігання відходів мають бути виготовлені з матеріалів, стійких до механічного впливу, високих та низьких температур, мийних та дезінфекційних засобів. Ці контейнери мають бути щільно закриті кришкою, щоб вона не могла розкритись випадково.

5.8. Основними способами знезараження (дезінфекції) відходів категорії В є фізичні та хімічні методи:

фізичний метод знезараження відходів включає оброблення водним насиченим паром під надмірним тиском та температурою за допомогою спеціального обладнання — установок для знезараження відходів категорії В, зокрема автоклавів, які використовують для дезінфекції відходів за температури стерилізації не менше 150°С, а також засобами та способами радіаційного та електромагнітного опромінення відповідного призначення безпосередньо на об’єкті;

хімічний метод знезараження відходів категорії В включає оброблення розчинами дезінфекційних засобів, що мають бактерицидну (зокрема туберкулоцидну), віруліцидну, фунгіцидну (спороцидну — за необхідності) дію у відповідних режимах, здійснюють за допомогою спеціальних установок або способом занурення відходів у промарковані ємкості з дезінфекційним розчином у місцях їх утворення.

5.9. Хімічне знезараження відходів категорії В на місці їх утворення здійснюють як обов’язковий тимчасовий захід за відсутності приміщення для поводження з відходами або за відсутності централізованої системи знезараження.

5.10. Рідкі відходи категорії В (сеча, калові та блювотні маси), у тому числі аналогічні біологічні рідини хворих на туберкульоз, зливають у систему централізованої каналізації тільки після попереднього знезараження хімічним або фізичним методами.

5.11. Для знезараження відходів категорії В необхідно використовувати засоби і обладнання, дозволені до використання в Україні в установленому законодавством порядку.

5.12. Відходи категорії В після знезараження передають до підприємств, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та мають відповідне сертифіковане обладнання.

VI. ВИМОГИ ДО МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ КАТЕГОРІЇ С

6.1. До відходів категорії С, що можуть становити загрозу хімічного характеру, належать:

лікарські, діагностичні, дезінфекційні засоби;

елементи живлення, предмети, що містять ртуть, прилади і обладнання, що містять важкі метали;

відходи, що утворилися в результаті експлуатації обладнання, транспорту, систем освітлення тощо.

6.2. Зазначені у пункті 1 цього розділу відходи збирають у марковані ємкості з кришками, які щільно прилягають, та зберігають у спеціально виділених приміщеннях.

6.3. Медичні відходи категорії С передають до спеціалізованих підприємств, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ВІДХОДАМИ ТА ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ

7.1. Для організації поводження з відходами і щоденного контролю у закладах керівник закладу призначає відповідальну особу або такою відповідальною особою є керівник закладу.

7.2. Персонал, який контактує з відходами, проходить попередні (при прийомі на роботу) та періодичні медичні огляди відповідно до вимог законодавства України.

7.3. При прийомі на роботу та надалі щороку персонал має проходити обов’язковий інструктаж щодо правил безпечного поводження з відходами.

7.4. Персоналу, який контактує з відходами, надають відповідні засоби індивідуального захисту.

7.5. У випадку одержання працівником при поводженні з відходами травми, потенційно небезпечної щодо інфікування (укол, поріз з порушенням цілісності шкірного покриву та/або слизової), необхідно вживати заходів екстреної профілактики. На робочому місці персоналу має бути аптечка першої медичної допомоги при травмах та робочі розчини дезінфекційних засобів.

7.6. Повідомлення, облік і розслідування випадків інфікування персоналу збудниками інфекційних захворювань, пов’язаних з професійною діяльністю, проводять відповідно до законодавства.

Додаток

Система маркування медичних відходів

Вид відходів

Маркування ємкості

Вид ємкості

Медичні відходи категорії В

Напис для маркування: «Особливо небезпечно»

Міцний герметичний пластиковий одноразовий пакет або контейнер, придатний для оброблення автоклавом

Медичні відходи категорії В (органічні відходи хворих: тканини, плаценти тощо)

Напис для маркування: «Особливо небезпечно»

Пластиковий одноразовий герметичний пакет або контейнер

Медичні відходи категорії В (гострі предмети)

Напис для маркування: «Небезпечно, гострі предмети»

Одноразові, стійкі до проколу контейнери (за винятком скляних)

Медичні відходи категорії С (хімічні і фармацевтичні відходи)

Напис для маркування: «Небезпечно»

Герметичний пластиковий одноразовий пакет або контейнер

Медичні відходи категорії С (цитотоксичні відходи)

Напис для маркування: «Особливо небезпечно»

Одноразові тверді герметичні контейнери

 

 

 

Switch to Desktop Version