Друк

План організаційних заходів щодо виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.05.11 №175 «Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету області в І кварталі 2011 року»

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови державної адміністрації

25.05.11        № 507

 

План

організаційних заходів щодо виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.05.11 №175  «Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету області в І кварталі 2011 року»

 

Зміст пункту розпорядження

Назва організаційних заходів

Виконавці

Термін

8.1.  Забезпечити виконання завдань обласної програми зайнятості населення на 2010-2011 роки щодо створення у 2011 році у всіх сферах економічної діяльності 22,9 тис. нових робочих місць

Проведення нарад, співбесід, засідань комісій.

Щомісячний аналіз темпів виконання річних завдань із створення нових робочих місць

Управління праці та соціального захисту населення, управління економіки, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільські, селищна ради, міський центр зайнятості

Щомісячно

8.2.  Сприяти зайнятості населення шляхом розширення сфери застосування праці за рахунок створення робочих місць з належними умовами праці, зокрема через державну підтримку вітчизняного виробника відповідно до пріоритетних напрямів розвитку окремих галузей економіки та вимог до підвищення ефективності виробництва на інноваційній основі

Сприяння зайнятості населення шляхом розширення сфери застосування праці в усіх галузях економіки

Управління економіки, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, міський центр зайнятості

Щомісячно

9.1.  Забезпечення постійного контролю за використанням бюджетних коштів установами та недопущенням необґрунтованої дебіторської та кредиторської заборгованості

Проведення щомісячного аналізу за станом використання бюджетних коштів та інформування голову райдержадміністрації

Фінансове управління райдержадміністрації

Щомісячно

9.2.  Погашення заборгованості за надані житлово-комунальні послуги, спожиті енергоносії установами, організаціями, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів, та населенням

Контроль та недопущення заборгованості за енергоносії

Фінансове управління райдержадміністрації

Щомісячно

9.3.  Виділення коштів на проведення капітальних та поточних ремонтів житлового фонду, на заміну ліфтів, які відпрацювали 25 та більше років

Продовження робіт по ремонту житлового фонду інвалідів

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Протягом року

9.4.  Налагодження системної роботи з ветеранами Великої Вітчизняної війни у кожному населеному пункті, вивчення їх матеріального становища, залучення керівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності до активної підтримки та надання матеріальної допомоги цій категорії громадян

Проведення співбесід із керівниками підприємств, установ, організацій щодо надання ними матеріальної допомоги ветеранам війни

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр

Постійно

9.5.  Забезпечення пільгових категорій школярів безкоштовним гарячим харчуванням відповідно до фізіологічних норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 №1591

Забезпечити контроль за харчуванням школярів пільгових категорій

Відділ освіти райдержадміністрації управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Постійно

9.6.  Недопущення відчуження та передачі в оренду земель дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів

Забезпечити контроль по недопущенню відчуження земель ЗОШ та дитячих садків

Відділ освіти райдержадміністрації

Протягом року

9.7.  Відновлення роботи закритих дитячих садків, повернення до комунальної власності дошкільних навчальних закладів, що використовуються не за призначенням, ефективного використання коштів, виділених з державного бюджету на розвиток мережі дошкільних закладів

Відкрити дитячий садочок в с. Киянка

Відділ освіти райдержадміністрації

Травень

9.8.  Раннього виявлення у населення онкологічних захворювань, туберкульозу, серцево-судинних захворювань

Сприяти проведенню медичних оглядів всіх жителів району

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

Постійно

9.9.  Забезпечення оздоровлення хворих в обласних протитуберкульозних санаторіях «Лісовий берег» та «Лісова казка»

Сприяти направленню хворих з району на оздоровлення в санаторії

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

Постійно

9.10.  Проведення аналізу стану фінансування закладів охорони здоров’я первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі виділення коштів на невідкладну допомогу, поліпшення матеріально – технічної бази

Забезпечити проведення аналізу стану фінансування всіх закладів охорони здоров’я району

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації

Щомісячно

9.11.  Заслуховування до 1 червня 2011 року на колегіях районних  державних адміністрацій і виконавчих комітетах міських рад питання забезпечення прав дитини та шляхи удосконалення роботи у цій сфері

Заслухати до 1 червня поточного року на колегії районної державної адміністрації питання роботи служби у справах дітей

Керівник апарату райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації

Травень

9.12.  Здійснення  системного та якісного контролю органами опіки та піклування за утриманням дітей у сімейних формах виховання та сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах

Посилити роботу по покращенню умов проживання та виховання дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Постійно

9.13.  Забезпечення до 1 серпня 2011 року виконання вимог стосовно обладнання приміщень служб у справах дітей для введення в експлуатацію Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС «Діти»)

Обладнати приміщення, кімнату для введення в експлуатацію єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС «Діти»)

Служба у справах дітей райдержадміністрації

До 1 серпня 2011р

9.14.  Укомплектування служби у справах дітей райдержадміністрацій та міських рад кваліфікованими кадрами відповідно до штатного розпису

Переглянути штати та укомплектувати кадрами службу у справах дітей

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Серпень

9.15.  Забезпечення виконання розпорядження голови облдерж-адміністрації від 17.12.08 №415 «Про оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та органів виконавчої влади на місцях», зокрема щодо створення власних веб-сайтів, про що кожного кварталу інформувати управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Забезпечити інформування управління у правах преси облдержадміністрації про створення веб-сайту

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністраії

Щоквартально

9.16.  Забезпечення контролю за виконанням Плану заходів із виконання у 2011 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.04.11 №273-р, відповідних заходів обласної і місцевих програм підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки та щоквартального інформування головного управління економіки облдержадміністрації з даних питань

Інформування головного управління економіки облдержадміністрації щодо ходу виконання районної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки

Управління економіки райдержадміністрації

Щоквартально

9.17. Приведення посади державного адміністратора у відповідність до вимог статті 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» до 1 липня 2011 року

Ввести в райдержадміністрації посаду державного адміністратора, згідно вимог ст.5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Керівник апарату райдержадміністрації

До 1 липня поточного року

9.18.  Проведення аналізу розділів інвестиційної діяльності на веб-сторінках райдержадміністрацій та міськвиконкомів, у разі відсутності створити такі розділи та наповнити змістовною інформацією

Забезпечити наповнення інформацією веб-сторінки райдержадміністрації з питань інвестиційної діяльності

Управління економіки райдержадміністрації

Щомісячно

9.19.  Оновлення наявних презентацій інвестиційного потенціалу району (міста)

Забезпечити оновлення презентаційних матеріалів інвестиційного потенціалу району

Управління економіки райдержадміністрації

Червень

9.20.  Формування переліку інвестиційних проектів, реалізація яких буде продовжуватися або розпочнеться протягом 2011-2012 років

Сформувати перелік інвестиційних проектів, що реалізуються в 2011-2012 роках

Управління економіки райдержадміністрації

червень

9.21.  Утворення робочих груп зі сприяння в реалізації інвестиційних проектів та проведенні їх засідань не менше ніж раз на місяць

Активізувати проведення засідань робочої групи зі сприяння в реалізації інвестиційних проектів

Управління економіки райдержадміністрації

Щомісячно

11.  Рекомендувати міським, селищним та сільським головам за підсумками кожного кварталу виносити на розгляд виконавчих комітетів або сесій місцевих рад питання про хід виконання програми економічного і соціального розвитку відповідної територіальної громади. Результати реалізації програмних заходів подавати для щоквартального їх оприлюднення на офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій і міськвиконкомів

Спільно із сільськими, селищною радами забезпечити проведення щоквартального аналізу ходу виконання Програм економічного і соціального розвитку підвідомчих територій сільських, селищної рад та розміщення результатів на офіційному сайті райдержадміністрації

Управління економіки райдержадміністрації, сільські, селищна ради

щоквартально