Друк

Про затвердження Стратегії розвитку масового спорту за місцем проживання громадян у Новоград-Волинському районі на 2011-2012 роки.


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

 від   19.05.11            № 491

 Про затвердження Стратегії

розвитку масового спорту

за місцем проживання громадян

у Новоград-Волинському районі

на 2011-2012 роки.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.03 № 49 «Про утворення центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», протокольного рішення за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України В.Ф.Януковича від 30 вересня 2010 року, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.04.11 №162 «Про затвердження Стратегії розвитку масового спорту за місцем проживання громадян у Житомирській області на 2011-2012 роки» та з метою залучення широких верств населення району до регулярних оздоровчих занять:

1. Затвердити Стратегію розвитку масового спорту за місцем проживання громадян у Новоград-Волинському районі на 2011-2012 роки (далі Стратегія), що додається.

2. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (ДейнекаВ.І.) :

2.1. Забезпечити виконання заходів  Стратегії ;

2.2. Про хід виконання заходів Стратегії інформувати районну державну адміністрацію до 1 грудня.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Березовська Н.В.) у проекті районного бюджету передбачити кошти на забезпечення виконання заходів  Стратегії.

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Поліщука А.Б.

 

Заступник голови

державної адміністрації                                                                   А.Б.Поліщук

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

райдержадміністрації

від   19.05.11       № 491

 

Стратегія розвитку

Масового спорту за місцем проживання громадян у Новоград-Волинському

районі на 2011-2012 роки

 

  1. Загальні положення

 Фізичне   виховання   і   масовий   спорт   є   важливою   складовою  процесу

повноцінного розвитку людини та її   загального виховання, дієвим засобом профілактики захворювань, підготовки до продуктивної праці, забезпечення творчого довголіття, здорового способу життя, організації змістовного дозвілля.

Комплексні фізкультурно-оздоровчі й спортивно-масові заходи за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення повинні відігравати важливу роль у покращенні фізичного стану громадян й значною мірою впливати на інші сфери нашого суспільства – політику, економіку, культуру.

 Метою Стратегії розвитку масового спорту є :

 -  удосконалення та поширення масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя ;

-  залучення жителів району до регулярних занять фізичною культурою і спортом шляхом проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів ;

-  утворення в  населених пунктах району мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання з урахуванням потреб населення і фінансових можливостей.

 Основними завданнями Стратегії розвитку масового спорту є :

-  сприяння в утворенні центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», спортивних та фізкультурно-оздоровчих клубів для покращення умов та задоволення потреб населення щодо занять фізичною культурою та спортом ;

-   формування у населення  нових традицій та мотивацій  щодо фізичного виховання та культури здоров’я, як важливого чинника забезпечення здорового способу життя ;

- удосконалення форм оздоровлення різних груп населення, шляхом залучення до регулярних занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та у місцях масового відпочинку ;

-  удосконалення матеріально-технічного забезпечення та реконструкції спортивної бази району ;

- підвищення рівня пропаганди масового спорту та здорового способу життя.

 

 

II. Основні напрями реалізації Стратегії розвитку масового спорту :

 - впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров’я ;

-  залучення жителів району до регулярних занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення ;

-  збереження та розширення наявної матеріально-спортивної бази за місцем проживання та ефективне її використання ;

-  визначення та забезпечення потреби у кваліфікованих кадрах, підвищення професійного рівня фахівців фізичного виховання ;

-  створення системи інформування населення через засоби масової інформації про роль та значення масового спорту у житті суспільства та кожної людини.

 

III. Фінансове забезпечення Стратегії розвитку масового спорту

 

Фінансування заходів з виконання Стратегії здійснюватиметься за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів із залученням позабюджетних коштів у встановленому чинним законодавством порядку.

 

IV. Очікувані результати реалізації Стратегії розвитку масового спорту

 

Виконання розпорядження голови райдержадміністрації дозволить :

 

- удосконалити умови та форми діяльності усіх складових сфер галузі фізичної культури і спорту ;

- підвищити ефективність фізичного виховання та масового спорту у формуванні здорового способу життя населення району ;

- забезпечити об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій , фізичних та юридичних осіб, широких верств населення ;

-  удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку ;

-  підвищити роль засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя.

 

 

Додаток

до Стратегії

від   19.05.11      № 491

 

ЗАХОДИ

щодо забезпечення реалізації Стратегії розвитку масового спорту за місцем

проживання та у місцях масового відпочинку населення

пп

Зміст заходу

Виконавці

Термін

виконання

1.

Створити районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» для організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА

ІУ кв.

2011 р.

2.

Сприяти створенню системи клубів різних форм власності за місцем проживання та  відділень клубу «Спорт для всіх».

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА, виконкоми с/р.

2011-2012 роки

3.

Провести аналіз стану фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА, виконкоми с/р.

111 кв. 2011 р.

4.

Організувати та провести змагання з футболу, волейболу в рамках Всеукраїнської кампанії «Ми – чемпіони, ви - теж!» з нагоди проведення Чемпіонату Європи з футболу – 2012 року.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА,

виконкоми  с/р.

2011-2012 роки

5.

Вжити необхідні заходи  щодо матеріально-технічного забезпечення створеного центру «Спорт для всіх», ввести посади інструкторів з фізичної культури у найбільших населених пунктах району

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА,

виконкоми  с/р.

2011-2012 роки

6.

Провести огляд-конкурс на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА,

виконкоми с/р

ІУ кв.

2011 р.

7.

Організувати та провести масові фізкультурно-спортивні заходи на рівні населених пунктів району та змагання серед вуличних команд.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА,

виконкоми с/р

червень – серпень щороку

8.

Організувати та провести масові фізкультурно-спортивні заходи в літніх оздоровчих таборах.

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти РДА,

червень – серпень щороку

9.

Впроваджувати через засоби масової інформації формування громадської думки щодо позитивного впливу фізичної культури та спорту на розвиток кожної людини зокрема та суспільства в цілому

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА, місцеві засоби масової інформації

Постійно

10.

Організувати та провести місячник з облаштування спортивних майданчиків «Спорт для всіх – спільна турбота» (в рамках Всеукраїнського місячника)

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА,

виконкоми с/р

Щорічно з 1 по 30 квітня

11.

Продовжити роботу щодо будівництва у населених пунктах району сучасних спортивних майданчиків з синтетичним покриттям та стадіону в смт. Городниця.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА,

виконкоми Городницької селищної та сільських рад району.

2011-2012 роки