Друк

Зміни у законодавстві України щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України від 22 травня 2024 року № 3733 – ІХ

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами».

         Законом внесено зміни до ряду статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, деякі статті викладено у новій редакції. Зміни торкнулись статей щодо відповідальності осіб за вчинення домашнього насильства та їх направлення на проходження програми для особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі.

         Зокрема, в новій редакції викладено статті 39-1 та 173-2 з відповідними назвами – «Направлення на проходження програми для особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі» та «Вчинення домашнього насильства». Кодекс доповнено статтями 173-6 «Вчинення насильства за ознакою статі», 173-7 «Сексуальне домагання» та 173-8 «Невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце тимчасового перебування у разі винесення такого припису». У новій редакції викладено статтю 269 «Потерпілий».

         Цим же Законом внесено зміни до Законів України «Про  забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» та «Про запобігання та протидію домашньому насильству», до яких внесено визначення термінів «сексуальне домагання» та «насильство за ознакою статі».

Закон України набирає чинності 19 грудня 2024 року.

 

 

  Сектор підтримки сім’ї та                

 координації надання соціальних послуг

 управління соціального захисту населення

 районної військової адміністрації