Друк

ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу “Для службового користування”

                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                 розпорядження голови

                                                           державної адміністрації

                                                                                                      28.07.2021            № 274

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей,  що становлять службову інформацію

в Новоград-Волинській районній державній адміністрації

(крім тих, на які поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України

від 23.12.2020 № 383, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

від 14.01.2021 за № 52/35674)

 

І. Загальні  відомості

 

            1. Інформація, що міститься у документах, які  становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності районної державної адміністрації, її структурних підрозділів або здійсненням ними контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю, а також розголошення якої може призвести до порушення громадського порядку, конституційних прав і свобод людини, а шкода від оприлюднення переважає суспільний інтерес в отримання інформації.

 

           2. Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів витоку службової інформації, втрати матеріальних носіїв секретної інформації.

 

           3. Документи, що містять службову інформацію, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

 

           4.  Реєстраційно-облікові документи діловодства «ДСК», додатки 3, 4, 5, 6 до Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 06.02.2017 № 90.

 

 

ІІ. Питання мобілізаційної підготовки

 

          1.  Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності щодо:

           створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

            виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

            виробництва, закупівлі і поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, лікарських засобів, медичного майна, ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини  в особливий період;

            виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

            мобілізаційних завдань із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

            забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

            створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

            показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами для потреб  економіки на особливий період;

             підготовки фахівців у закладах освіти на особливий  період;

             надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в районі в особливий період;

             виробництва  найважливішої цивільної промислової продукції (електроенергія, вугілля, газ, нафта і нафтопродукти, прокат чорних металів, автомобілі, цемент, тканини, взуття) району в особливий період;

             номенклатури, обсягів (норм) (за виключенням відомостей щодо розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву), місць зберігання  матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в райдержадміністрації, на підприємствах, в установах, організаціях району;

             капітального будівництва в особливий  період;

             створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в районі в особливий період;

             потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період;

 

       2. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки економіки району.

 

       3.Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за райдержадміністрацією, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,  установами, організаціями.

 

        4.Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування  а також підприємств,  установ та організацій району.

 

        5. Відомості про стан  мобілізаційної готовності райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ і організацій району.

 

        6. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів району Збройним Силам України та іншим військовим формуванням України в особливий період.

 

        7. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства району.

 

        8. Відомості (за окремими показниками) про заходи  мобілізаційної підготовки    та мобілізаційних планів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району щодо забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

 

          9. Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення,  управління і зв’язку, порядок  переведення райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду.

 

         10. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування.

 

        11. Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ і  організацій району.

 

        12. Відомості про запасні пункти управління, пункти евакуації.  

 

        13. Відомості (за окремими показниками)   про   кількість   військовозобов’язаних,

    які перебувають на військовому обліку військового комісаріату, та кількість військовозобов’язаних, призначених на доукомплектування Збройних Сил України, інших військових формувань України.

 

         14. Відомості (за окремими показниками)  про  кількість  техніки,   що   перебуває

    на військовому обліку військового комісаріату, ліміт її вилучення, та кількість техніки, призначеної на доукомплектування Збройних Сил України, інших військових формувань України, її технічний стан та укомплектованість запасними частинами і майном.

 

ІІІ. Питання оборонної роботи.

       

  1. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у районі.

 

  1. Відомості щодо розробки документів з питань територіальної оборони.

 

       

  3. Відомості (за окремими показниками) про переліки, дислокацію, систему охорони об’єктів першої та другої груп обласного і районного значення, що підлягають охороні та обороні в умовах надзвичайного стану і особливого періоду.

 

           4. Відомості про поштові, телефонні та телеграфні реквізити військових частин та установ, якщо в них згадуються їх дійсні найменування (за винятком тих військових структур, яким умовна назва «військова частина» не присвоєна).

 

           5. Відомості про функціонування оперативного штабу щодо запобігання та вжиття заходів терористичним проявам.

 

          ІV. Питання забезпечення законності та правопорядку, антитерористичної діяльності

 

            1. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

 

  1. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань,
  2.  що містять інформацію з обмеженим доступом.

 

            3. Відомості щодо заходів з антитерористичної діяльності.

 

            4. Відомості щодо планування, організації запровадження та фактичного стану заходів з реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових    ситуацій,    що    спричинені    екстремістськими    або    терористичними

проявами.

 

V. Питання будівництва, архітектури, земельних відносин

 

           1.  Розділи схеми планування території району, що належать до інформації з обмеженим доступом.

 

              2.  Відомості, які містяться в розділах «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту», що розроблені у складі схем районного планування.

 

          3. Відомості, які містяться в розділах містобудівної документації місцевого рівня (генеральних планів, схем планування територій, іншої документації), яким надано гриф «Для службового користування» у відповідності з вимогами чинного законодавства.

 

          4. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК- 2000 або в системі координат СК-42, а саме: карти геодезичних даних,  джерел водопостачання та інші, які містять інформацію з обмеженим доступом.

 

 

VI. Питання цивільного захисту

 

          1.  Виписки з радіоданих при ліквідації надзвичайних ситуацій в мирний час,

а також на навчаннях та тренуваннях регіонального рівня.

 

         2. Виписки з таблиці позивних посадових осіб.

 

         3. Зведені відомості щодо технічного стану та готовності регіональної системи оповіщення цивільного захисту.

 

         4. Схема організації зв’язку цивільного захисту району з  переліком позитивних та діючих частот.

 

          5. Відомості про наслідки масового ураження населення  району, руйнування сховищ, нафто-, газопродуктів, транспортних та інженерних комунікацій, гідротехнічних споруд.

 

         6. Наукова інформація, результати наукових досліджень (проміжні звіти), одержані в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення.

 

        7. План цивільного захисту району на особливий період.

 

        8. Розробка та здійснення заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та загрози зберіганню матеріальних носіїв секретної інформації в секторі цивільного захисту населення райдержадміністрації.

 

                    VII. Питання екології та природних ресурсів, промисловості,

продовольчого  забезпечення

 

           1.  Відомості про розвідані запаси та перспективні ресурси окремих родовищ (ділянок) тих видів корисних копалин, балансові запаси яких в цілому по Україні становлять державну таємницю.

 

          2. Відомості щодо формування пропозицій та програм із створення, модернізації та освоєння у виробництві зразків озброєння і військової техніки та створення для цього спеціальних технологій.

 

          3. Відомості, які містять конфіденційну інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.

 

          4. Відомості, аналітичні висновки, прогнози  щодо наявних негативних тенденцій у продовольчому забезпеченні населення та заходи щодо їх усунення та локалізації.

 

 

VIII. Питання житлово-комунального господарства

 

          1. Технічні проекти та звіти виконаних робіт про інженерні вишукування на об’єкти під будівництво в населених пунктах району.    

 

          2.  Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони.

 

          3. Відомості, що розкривають координати місць приєднання до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

 

          4. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

 

          5.  Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

 

          6. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих та підземних резервних джерел водозабезпечення у районі.

 

IX. Питання технічного захисту інформації

 

            1.  Відомості про створення та функціонування комплексної системи захисту інформації.

 

            2. Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження   заходів,    фактичний   стан,    наявність    недоліків    в    організації

технічного захисту інформації щодо  об'єкта   інформаційної   діяльності в інформаційній   (автоматизованій),   телекомунікаційній чи інформаційно- телекомунікаційній системі.

 

           3. Відомості про стан і зміст апаратних та програмних засобів захисту інформації  в  райдержадміністрації.

 

           4. Модель загроз  об'єкта  інформаційної діяльності райдержадміністрації.

 

           5. Відомості   про  технічні   характеристики   комп'ютерного   парку, автоматизованих робочих місць і серверів.

 

           6. Інформація,    яка    містить     відомості    про    обстеження    та категоріювання   об'єктів,   де    циркулює    інформація,   що    становить    державну

 таємницю та службову інформацію.

 

                7. Акт   категоріювання    та   обстеження    об'єктів    інформаційної діяльності.

 

            8. Акти про придатність приміщення (зони, території) для проведення конкретних видів секретних робіт.

 

            9. Алгоритм   отримання,   обробки   та   зберігання   інформації,   що реалізовані в автоматизованій інформаційній системі.

 

          10. Інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються у комп'ютерних мережах, де обробляється інформація з обмеженим доступом.

 

          11. Відомості  про роботу (розміщення), у  т.ч. кабелів локальної обчислювальної мережі, серверного та комунікаційного обладнання, доступу до цього обладнання та баз даних (облікові записи).

 

         12. Узагальнені відомості про комплексну систему захисту інформації IV категорії в автоматизованій системі (АС-1).

 

X. Питання охорони державної таємниці

 

  1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

 

      2. Зведені відомості щодо обліку, зберігання, приймання, передачі, перевірки наявності, перегляду грифів секретності, знищення матеріальних носіїв секретної інформації, які не розкривають змісту цієї інформації; номенклатура секретних  справ.

 

      3. Відомості щодо оформлення, надання, переоформлення, призупинення дії   або скасування дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

 

     4. Відомості щодо оформлення, надання, скасування допуску та доступу до державної таємниці.

 

           5. Відомості щодо облікової картки (форма 6) та картки результатів перевірки громадянина у зв’язку з допуском  до державної таємниці (форма 8).

 

          6.  Відомості, які містяться в звіті про стан забезпечення охорони державної таємниці.

 

           7. Зведені відомості про наявність режимних приміщень, місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації.

 

           8. Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення   особливого періоду або надзвичайного стану.

 

    9. Відомості щодо організації та результатів проведення службових    розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень режиму секретності, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

 

          10. Відомості щодо організації роботи з питань забезпечення шифрованим  документальним  зв’язком.

 

XI. Питання зв’язку

 

     Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних         апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

 

XIІ. Питання міжнародного співробітництва

 

     Відомості, які розкривають порядок охорони інформації з обмеженим      доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.