Друк

Положення про Реєстр публічної інформації

ЗАТВЕРЖЕНО

Розпорядження   голови районної державної адміністрації

19.06.2017 №  404

 

 

 

Положення про Реєстр публічної інформації

 

1. Це положення визначає порядок і умови створення та ведення розпорядниками інформації Реєстру публічної інформації, а також забезпечення права доступу кожного до нього.
2. Реєстр публічної інформації (далі - Реєстр) - це електронна база даних обліку інформації про документи, який відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» мають вести всі розпорядники інформації.

3.  Обробка інформації в Реєстрі повинна здійснюватися  із  застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

4. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у такому значенні: адміністратор Реєстру - утримувач і розпорядник Реєстру, який здійснює заходи зі створення і забезпечення його функціонування, визначає порядок супроводження програмного забезпечення і технічного обслуговування, відповідає за збереження і захист інформації;

програмне забезпечення Реєстру - програмне забезпечення, із застосуванням якого забезпечується формування та доповнення Реєстру.

користувач Реєстру — особа, яка користується інформацією, що міститься в Реєстрі.

5. Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».

Порядок формування та ведення Реєстру

 

6. Адміністратор Реєстру визначається розпорядником інформації. Функції адміністратора Реєстру може виконувати структурний підрозділ або відповідальна особа.

7. Адміністратор Реєстру:

вносить в Реєстр інформацію про документи, які знаходяться у володінні Кабінету Міністрів України, згідно облікової картки;

- здійснює поточне оновлення Реєстру;

- здійснює щоквартальну публікацію оновлень до Реєстру;

     - забезпечує стабільну безперебійну роботу Реєстру та доступу до нього користувачів через Веб-портал;

          - супроводжує програмне забезпечення та технічне обслуговування Реєстру;

- здійснює інші функції, які забезпечують функціонування Реєстру та доступу до нього користувачів.

8. Реєстр ведеться державною мовою.

9. Наповнення Реєстру та його структурування відбувається на підставі інформації про документ, що міститься в обліковій картці.

10. Інформація про документ вноситься до Реєстру впродовж одного робочого дня з дня надходження документу.

11. Внесення в Реєстр інформації про документи з обмеженим доступом відбувається згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

12. Інформація про документи, створені до набрання чинності Законом України «Про доступ до публічної інформації», вноситься в Реєстр на підставі існуючих реєстрів документів, або на підставі наявності документів, не внесених в існуючі реєстри.

13. Внесення змін в Реєстр, у зв'язку з виявленням неточності, помилки, або зміни інформації щодо документу,  зареєстрованого раніше, здійснюється на підставі створення додаткової до існуючої облікової картки, із зазначенням в Реєстрі факту внесення змін, змісту змін та дати.

14.    У разі втрати документу, закінчення терміну його чинності чи зберігання, передачі документу  до   іншого  розпорядника  інформації,   в   обліковій  картці  зазначається  відповідна інформація з одночасним внесенням її до Реєстру.

Користування Реєстром

 

15. Доступ до інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюється безоплатно через Веб-портал в мережі Інтернет.

16. Право на доступ до інформації, що міститься у Реєстрі, має кожний користувач без будь-яких обмежень.

17. Користувачам  Реєстру  надається  можливість  для  пошуку,   перегляду,     отримання електронних копій шляхом копіювання тексту з Реєстру в цілому або його частин.