Друк

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації Про доступ до публічної інформації

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

від 31.01.2012             № 103

Про доступ до публічної інформації

(у новій редакції)

         З метою організації безумовного виконання в районі Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», враховуючи положення Плану організації виконання Указу Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 12 травня 2011 року (протокол № 33), керуючись статтею 6, пунктом 12 статті 16, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Встановити, що апарат Новоград-Волинської районної державної адміністрації:

- є розпорядником інформації, якою володіє районна державна адміністрація, зокрема, отриманої або створеної в процесі здійснення даною адміністрацією своїх повноважень, а також її апаратом під час забезпечення діяльності районної  державної адміністрації;

- не є розпорядником інформації за наступними запитами:

на інформацію щодо центральних або інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

на інформацію, що може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2. Визначити загальний відділ районної державної адміністрації спеціальним структурним підрозділом з питань запитів на інформацію, що надходять до  районної  державної  адміністрації.

3. Визначити відповідальною особою з питань опрацювання та організації розгляду запитів щодо надання публічної інформації в апараті райдержадміністрації головного спеціаліста загального відділу Наумчук С.Г.

4. Затвердити такі, що додаються:

- форму запиту на інформацію (зі стислою інструкцією щодо процедури подання такого запиту та отримання інформації), (додаток 1);

- порядок складання та подання запитів на інформацію до Новоград-Волинської районної державної адміністрації (додаток 2);

- положення про Реєстр публічної інформації (додається);

- порядок оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні Новоград-Волинської райдержадміністрації (додається);

- інструкцію з діловодства за запитами на інформацію в Новоград-Волинській райдержадміністрації (додається);

- перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу „Для службового користування”   (додається);

- інструкцію про порядок  обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію (додається);

- порядок обліку, проходження, опрацювання та підготовки й направлення відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної державної адміністрації (додається).

5. Начальникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:

5.1. На підставі форми запиту на інформацію та порядку складання та подання запитів на інформацію  затвердити власні акти.

5.2. У практичній діяльності керуватися затвердженими даним  розпорядженням Інструкціями, Порядками та Переліками. У разі потреби, з урахуванням особливостей діяльності, розробити власні.

6. Загальному відділу районної державної адміністрації (Оримович Т.М.):

6.1. Запровадити облік запитів на інформацію та надавати консультації під час оформлення запиту.

6.2. Створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням вимог частини сьомої статті 19 Закону.

6.3. Спільно з сектором з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації:

- створити систему обліку документів, що знаходяться у районній державній адміністрації та містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації;

- поновити на веб-сайті районної державної адміністрації у спеціальній рубриці «Доступ до публічної інформації» форму запиту на інформацію і порядок складення та подання запитів на інформацію, затверджені цим розпорядженням, а також розмістити контактні дані загального відділу апарату районної державної адміністрації з питань запитів на інформацію (номер телефону, факсу, електронної та поштової адрес);

- забезпечувати оприлюднення на веб-сайті районної державної адміністрації розпоряджень голови районної державної адміністрації не пізніше п'яти робочих днів з дня їх підписання.

6.4. Здійснювати контроль за дотриманням строків розгляду запитів на інформацію відповідно до статті 20 Закону.

7. Визначити місцем для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, у тому числі для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями громадську приймальню на першому поверсі адмінприміщення райдержадміністрації за адресою:  вул. Шевченка,16, м.Новоград-Волинський.

8. Головному спеціалісту з мобілізаційної роботи районної державної адміністрації  Кур’яті Л.Є.:

8.1. Спільно з сектором з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації  у двотижневий термін оприлюднити затверджений перелік відомостей, що становлять службову інформацію, на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації у рубриці «Доступ до публічної інформації».

8.2. Спільно з відділом організаційно-кадрової роботи районної державної адміністрації вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.

9. Головному спеціалісту відділу фінансово-господарського забезпечення  районної державної адміністрації Фіськовій С.О. до 15 березня 2012 року надати пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат для задоволення запиту на інформацію на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

10. Завідувачці сектором з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації Денисенко І.В. забезпечувати своєчасне оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що підлягають обговоренню, а також систематичне оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації.

         Про надання відповідної інформації структурними підрозділами районної державної адміністрації та виконання зазначеного завдання щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати заступника голови районної державної адміністрації  Даниленко Н.В.

 11. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:

11.1. Забезпечити під персональну відповідальність неухильне виконання очолюваними підрозділами Закону України «Про доступ до публічної інформації» та відповідних нормативно-правових актів.

         Про проведену роботу з даного питання у місячний термін поінформувати районну державну адміністрацію.

11.2. Окремими рішеннями визначити відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації та організувати їх діяльність відповідно до статті 16 Закону.

Відомості про вказаних осіб надати до загального відділу районної державної адміністрації.

11.3. Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів розпоряджень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та власних веб-сторінках та веб-сайтах.

Про виконання цього завдання щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації для узагальнення та підготовки відповідної інформації для направлення обласній державній адміністрації.

11.4. У двотижневий термін вжити заходів щодо оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайті районної державної адміністрації та власних веб-сайтах, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону.

11.5. Сприяти депутатам районної, сільських, селищної рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

12. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації вживати заходів щодо своєчасного подання в електронному вигляді до сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що підлягають обговоренню, а також оновленої інформації про діяльність районної державної адміністрації з метою оперативного оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

13. Запропонувати сільським, селищному головам вжити додаткових заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

14. Першому заступнику,  заступникам голови, керівнику апарату районної державної адміністрації забезпечувати постійну координацію роботи з дотримання у районі Закону України «Про доступ до публічної інформації» та відповідних нормативно-правових актів, а також ефективного виконання завдань, встановлених цим розпорядженням.

15. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 30.05.11 № 524 „Про доступ до публічної інформації” та від 05.07.11 № 641 „Про внесення  доповнень до   розпорядження голови райдержадміністрації від 30.05.11 №524”.

16. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти  на  першого  заступника,  заступників  голови, керівника апарату  райдержадміністрації  згідно  розподілу  обов’язків.

Голова державної

адміністрації                                                                                     С.І. Лавренюк