Друк

Інформація про підсумки виконання районного бюджету Звягельського району за 2024 рік

          За I квартал 2024 року дохідна частина загального фонду районного бюджету Звягельського району виконана на 110 відсотків. Фактичні надходження до бюджету за звітний період становлять 505 225,60 грн при уточненому плані 459 420 грн. По джерелах доходів (без врахування трансфертів) виконання складає 232,8 відсотка. Фактично надійшло до бюджету 80 305,60 грн доходів, при плані 34 500 грн, понад планові надходження становлять 45 805,60 грн, або 132,8 відсотка до плану на звітний період.

Основними платежами, що наповнюють дохідну частину загального фонду районного бюджету є:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,        фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фактичні надходження за звітний період становлять 41 350 грн, або 51,5 відсотка в загальній сумі надходжень, перевиконання по вказаному джерелу за I квартал складає 17 350 грн;

- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, за звітний період становлять 10 451,66 грн, або 13 відсотків в загальній сумі надходжень, недовиконання по вказаному джерелу складає 48,34 грн.

          Також, за І квартал 2024 року районний бюджет Звягельського району отримав офіційні трансферти від органів державного управління, а саме:

-         субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень в сумі 362 400 грн, що становить 100 відсотків до планових призначень на звітний період;

-         іншу субвенцію з місцевого бюджету Чижівської сільської територіальної громади в сумі 62 520 грн.

          До спеціального фонду районного бюджету за І квартал 2024 року надійшло 6 821,43 грн коштів – це власні надходження районної ради від здачі в оренду майна районної комунальної власності, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

          На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України рішенням районної ради від 13 лютого 2024 року № 285 «Про внесення змін до  районного бюджету Звягельського району на 2024 рік» проведено спрямування вільних залишків бюджетних коштів, насамперед на забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, на підтримку сил безпеки і оборони.

          Протягом звітного періоду на видатки спрямовано: вільні залишки бюджетних коштів загального фонду районного бюджету в сумі 210 260,30 грн, залишки бюджетних коштів спеціального фонду районного бюджету в сумі 1 300 739,70 грн, іншу субвенцію з місцевого бюджету Чижівської сільської територіальної громади в сумі 250 000 грн, з яких:

     -    на оплату праці з нарахуваннями – 470  900 грн;

-         на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 152 000 грн;

-         на використання товарів і послуг – 108 100 грн;

-          на інші поточні видатки – 10 000 грн;

-         на реалізацію заходів Програми матеріально-технічної підтримки Збройних сил України та добровольчих формувань територіальних громад району на 2024 рік – 720 000 грн;

-         на реалізацію Програми фінансового забезпечення функціонування Звягельської районної державної адміністрації для виконання делегованих повноважень виконавчої влади та їх реалізації на 2023 – 2024 роки – 300  000 грн.

Виконання видаткової частини районного бюджету за І квартал 2024 року по загальному фонду становить 399 508,30 грн, що складає 37,6 відсотка до уточненого плану на звітний період.

          Кошти загального фонду районного бюджету використані:

-         на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Звягельської районної ради в сумі 399 508,30 грн, з них на оплату праці з нарахуваннями - 395 973,73 грн, або 99,1 відсотка в загальній сумі видатків, на використання товарів і послуг – 1 034,57 грн, або 0,3 відсотка в загальній сумі видатків, на інші поточні видатки – 2 500 грн, або 0,6 відсотка в загальній сумі видатків.

          Видаткова частина районного бюджету за І квартал2024 року по спеціальному фонду складає 506600 грн, або 92,4 відсотка до планових призначень на звітний період.

         Кошти спеціального фонду районного бюджету використані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування по Програмі матеріально-технічної підтримки Збройних сил України та добровольчих формувань територіальних громад району на 2024 рік.

          Відповідно до пункту 228 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та ст. 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» видатки районного бюджету насамперед спрямовувались на оплату праці з нарахуваннями, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, підтримку сил безпеки та оборони. 

          Фінансування установ районного бюджету проводилося у межах затвердженого помісячного розпису асигнувань районного бюджету. 

          Станом на 01 квітня 2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету відсутня.

Додаток: Звіт про виконання районного бюджету Звягельського району за І квартал 2024 року (зведена форма) на 5 аркушах.