Друк

Інформація про підсумки виконання районного бюджету Новоград-Волинського району за 2023 рік

За 2023 рік дохідна частина загального фонду районного бюджету Новоград-Волинського району виконана на 110,6 відсотка. Фактичні надходження до бюджету за звітний період становлять 1 728 887,80 грн при уточненому плані 1 562 890 грн. По джерелах доходів (без врахування трансфертів) виконання складає 159,7 відсотка. Фактично надійшло до бюджету 443 987,80 грн доходів, при плані 277 990 грн, перевиконання становить 165 997,80 грн, або 59,7 відсотка до уточненого плану на рік.

Основними платежами, що наповнюють дохідну частину загального фонду районного бюджету є:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,        фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фактичні надходження якого за звітний період становлять 266 620 грн, або 60,1 відсотка в загальній сумі надходжень, перевиконання по вказаному джерелу складає 65 830 грн; 

  - надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, за звітний період становлять 56 490,80 грн, або 12,7 відсотка в загальній сумі надходжень, недовиконання по вказаному джерелу складає 20 709,20 грн.         

          Також, за 2023 рік районний бюджет Новоград-Волинського району отримав офіційні трансферти від органів державного управління, а саме:

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень в сумі 1 284 900 грн, що становить 100 відсотків до планових призначень на звітний період.

          До спеціального фонду районного бюджету за 2023 рік надійшло              1 290 184,52 грн коштів – це кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності в сумі 1 249 611,84 грн, власні надходження районної ради від здачі в оренду майна районної комунальної власності, що здійснюється  відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в сумі 37 069,87 грн та надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 3 502,81 грн.

Виконання видаткової частини районного бюджету за 2023 рік по загальному фонду становить 2 692 691,01 грн, що складає 96 відсотків до уточненого річного плану.

          Кошти загального фонду районного бюджету використані:

- на утримання Новоград-Волинської районної ради в сумі 2 169 840,14 грн, з них:

на оплату праці з нарахуваннями 1 827 081,94 грн, або 67,9 відсотка в загальній сумі видатків, на використання товарів та послуг – 333 758,20 грн, або 12,4 відсотка в загальній сумі видатків, на інші поточні видатки 9 000 грн, або 0,3 відсотка в загальній сумі видатків;

- на реалізацію заходів комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування  в Новоград-Волинському районі на 2021-2025 роки – 178 871,73 грн, або 6,6 відсотка в загальній сумі видатків;

- на реалізацію заходів районної Програми відзначення державних, національних та професійних свят, вшанування кращих людей району та заохочення за заслуги перед Новоград-Волинським районом на 2022-2024 роки – 168 667,30 грн, або 6,3 відсотка в загальній сумі видатків;

- на забезпечення виконання заходів по Програмі захисту населення і територій Звягельського району від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, запобігання їх виникненню, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на 2023-2025 роки – 32 778,64 грн, або 1,2 відсотка в загальній сумі видатків;

- на реалізацію заходів Програми фінансового забезпечення функціонування Новоград-Волинської районної державної адміністрації для виконання делегованих повноважень виконавчої влади та їх реалізації на 2023 – 2024 роки – 142  533,20 грн, або 5,3 відсотка в загальній сумі видатків.

          Кошти районного бюджету насамперед спрямовувались на оплату праці з нарахуваннями, що віднесено до захищених видатків бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України. 

         Фінансування видатків районного бюджету проводилося у межах затвердженого помісячного розпису асигнувань районного бюджету. Забезпечена оплата праці працівників в межах відповідних планових призначень та з урахуванням термінів виплати.

     Кошти спеціальному фонду районного бюджету за 2023 рік не використовувались.             

          Станом на 01 січня 2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість по районному бюджету відсутня.

Виконання районного бюджету Новоград-Волинського району за 2023 рік