Друк

Семінар для заступників директорів з виховної роботи на базі РМЦ

.

21 січня 2016 року на базі РМЦ відбувся семінар для заступників директорів з виховної роботи на тему: «Створення умов для розвитку ціннісних ставлень – основа виховання життєвої компетентності дитини».

В Національній доктрині розвитку освіти сказано, що робота кожного навчального закладу повинна бути спрямована на реалізацію стратегічних державних завдань реформування змісту освіти, зокрема, на «...створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства».
Суспільно важливе завдання для освітян – забезпечити розбудову такого освітнього простору, в якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом, розробити і реалізувати власний життєвий проект.
Сучасний зміст виховання в Україні складає науково обгрунтована система загальнокультурних і національних ціннностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства, держави, інших людей, самої себе, праці, природи, мистецтва (Національна програма виховання дітей та учнівської молоді)
Методист РМЦ Вознюк Тетяна Миколаївна до уваги виховників представила мультимедійні презентації на теми: «Теоретико-методологічні засади формування системи цінностей і ціннісних орієнтацій особистості», «Сутність і доцільність створення виховної системи ЗНЗ».
Учасники семінару обговорили основні положення «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» (указ Президента №580/2015 від 13.10.2015), «Концепцію державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2016 – 2020 роки», «План заходів щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки». Проведено анкетування з питань інформаційної обізнаності заступників з новими нормативними документами. Визначені терміни розроблення вихованцями навчальних закладів планів реалізації положень «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».

Новоград-Волинський РМЦ

joomlamodniyportal.ru